Private avløpsanlegg

Private avløpsanlegg

Private avløpsanlegg er et miljømessig fokusområde. For å minimere et avløpsanleggs påvirkning på miljøet er det viktig at riktig anlegg med riktig renseløsning er plassert på riktig plass. Om du etablerer nytt utslipp, eller rehabiliterer eksisterende er vi behjelpelige.

Nyhus Maskin AS har kompetanse på grunnundersøkelser, prosjektering, søknader og etablering av avløpsanlegg. Vi hjelper deg med hele prosessen fra A til Å.

Kontakt oss for en uforpliktende avtale om hvordan vi kan hjelpe deg med avløpsanlegg i Orkanger og omegn.

Kontakt oss

Sentral godkjenning innen:

  • UTF Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2

  • UTF Landskapsutforming i tiltaksklasse 2

  • UTF Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

  • UTF Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2

  • UTF Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

Kontakt oss