Graving & grunnarbeid

Det Meste innen graving

Med en bred maskinpark og erfarne ansatte utfører Nyhus Maskin AS det meste innen graving og grunnarbeid.

Vi utfører blant annet:

  • Vegarbeid
  • Tomtegraving
  • Masseflytting og terrengjustering
  • Masseutskifting
  • Drenering

 

Med lang erfaring og fornøyde kunder gir vi deg sikkerhet i vår kompetanse. Vi utfører arbeid for både privatpersoner samt offentlig- og privat sektor. 

Ta kontakt med oss for å avtale befaring.

Kontakt oss

Sentral godkjenning innen:

  • UTF Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2

  • UTF Landskapsutforming i tiltaksklasse 2

  • UTF Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

  • UTF Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2

  • UTF Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

Kontakt oss