Våre fagområder

Graving og grunnarbeid - Nyhus Maskin AS

Graving og grunnarbeid

Med en bred maskinpark og erfarne ansatte utfører Nyhus Maskin AS det meste innen graving og grunnarbeid.

Vann og avløp - Nyhus Maskin AS

Vann og avløp

Nyhus Maskin utfører alt innen utendørs vann- og avløpsarbeider for private og offentlige kunder. Vi har topp moderne utstyr og ansatte med ADK-kompetanse. Vi utførere både nyanlegg, utbedringer og akutte feil- og lekkasjereparasjoner.
 

Transport - Nyhus Maskin AS

Transport

Med våre lastebiler utfører vi alt av massetransport og maskinflytting, både på egne prosjekter og eksternt. 
 

Vedlikehold - Nyhus Maskin AS

Vedlikehold

Vi utfører sommer- og vintervedlikehold på veier og plasser. Vi har hjullastere med strø- og brøyteutstyr for vintervedlikehold. Vi utfører også kosting, stubbefresing og kantslått.
 
 

Kabelgraving - Nyhus Maskin AS

Kabelgraving

Vi utfører alt innen graving av kabelgrøfter, fra enkle stikkledninger for fiber til lange høyspenttraseer.
 

Private avløpsanlegg - Nyhus Maskin AS

Private avløpsanlegg

Private avløpsanlegg er et miljømessig fokusområde. For å minimere et avløpsanleggs påvirkning på miljøet er det viktig at riktig anlegg med riktig renseløsning er plassert på riktig plass. Om du etablerer nytt utslipp, eller rehabiliterer eksisterende er vi behjelpelige.

Nyhus Maskin AS har kompetanse på grunnundersøkelser, prosjektering, søknader og etablering av avløpsanlegg. Vi hjelper deg med hele prosessen fra A til Å.

Utomhusarbeid - Nyhus Maskin AS

Utomhusarbeid

Vi utfører alt innen belegningsstein, kantstein, asfaltering, plen og grøntarbeider. 
 

Støttemurer - Nyhus Maskin AS

Støttemurer

Vi har lang erfaring med etablering av støttemurer. Vi levere stein etter kunden ønske, både naturstein og betongstein.
 
 

Oppmåling - Nyhus Maskin AS

Oppmåling

Bygg- og anleggstikning

Husplassering

Data til maskinstyring

Masseberegning

FDV

Data til FKB og NVDB
 

Sentral godkjenning innen:

  • UTF Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2

  • UTF Landskapsutforming i tiltaksklasse 2

  • UTF Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

  • UTF Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2

  • UTF Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

Kontakt oss

Nyhus Maskin AS
Mælaveien 3
7300 Orkanger

Maskinentreprenør i Orkanger med bred kompetanse og lang erfaring innen graving og grunnarbeid av kabler, vann og avløp, vedlikehold av vei, støttemurer og oppmåling.

Hjemmeside opprettet av