Om oss

Om Nyhus Maskin AS

Nyhus Maskin AS er en godt etablert familiebedrift som startet opp på Orkanger i 1967, da som utførende av mindre oppgaver innen graving, veg og VA.

Siden den gang har bedriften vært i kontinuerlig vekst og har i dag omtrent 20 ansatte og en oppdatert maskinpark. Vi har også til enhver tid 2 til 3 lærlinger.

Nyhus Maskin AS utfører i dag alt innen VA, masseforflytting, vegbygging, tomtegraving og annet grunnarbeid. I tillegg bedrives sommer- og vintervedlikehold av både større og mindre veier, gangveier og plasser. Vår kundegruppe strekker seg fra større riksentreprenører, stat og kommune, til private. Kompetansen i bedriften er solid, både med tanke på erfaring og utdanning.

Bedriften har sentral godkjenning i følgende tiltaksklasser:

  • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 

 

I tillegg er Nyhus Maskin AS godkjent lærlingebedrift, ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO14001 og ISO 45001, og medlem i MEF.

Nedslagsfeltet strekker seg over hele Trøndelag med hovedvekt i Orkdalsregionen

Kontakt oss

Nyhus Maskin AS
Mælaveien 3
7300 Orkanger

Maskinentreprenør i Orkanger med bred kompetanse og lang erfaring innen graving og grunnarbeid av kabler, vann og avløp, vedlikehold av vei, støttemurer og oppmåling.